top of page

BETERE
AFSPRAKEN

Bij een samenwerking draait het om vertrouwen. En dat vertrouwen gaat in de basis altijd over doen wat beloofd is; het nakomen van de afspraken. Maar als er niets is afgesproken, dan wordt het lastig bepalen wie nu eigenlijk de verantwoordelijkheid draagt. En zeker nu continu verbeteren binnen samenwerkingen gemeengoed lijkt te worden, wordt het steeds belangrijker vóóraf af te spreken wie welke inspanning levert en tegen welke kosten en baten. Totus Consultancy heeft zich daarom gespecialiseerd in het borgen van de afspraken over de betere samenwerking. 

Heeft u een geschil over bestaande afspraken of bemiddeling nodig bij de totstandkoming ervan - Totus MfN Registermediation.

Visie naar opdracht

FASE 1

Van Visie naar Opdracht en Aanbesteding

Een effectieve Opdracht, Aanbesteding en Samenwerking, begint bij een heldere visie. Het is deze visie die dient als het eerste ijkpunt. We zien in de praktijk dat het echter vaak stokt bij de implementatie van zo'n bottom-up visie, waardoor het draagvlak juist vermindert. Gelukkig zijn er succesvolle methoden om een visie te vertalen naar een concrete opdracht. Bij deze vertaalslag is het cruciaal om rekening te houden met de klantbelofte, inclusief parameters als tijd, kosten en kwaliteit (TQC). Deze factoren vormen tevens de basis van Operational Excellence, een aspect dat ook in deze fase al aandacht verdient. Klik voor meer informatie.

Als we inzoomen op het proces van aanbesteding, dan is het van belang om SMART-criteria te hanteren. Dit geldt in het bijzonder voor het opstellen Het Bestek; denk aan bv. PvW, PvE, SLA, DAP, TAP en Goverance. Hierbij speelt het hebben van de juiste informatie, een cruciale rol in het uiteindelijk ook kunnen behouden van controle, of liever 'grip' op de dienst of product.

De Aanbesteding

FASE 2

Operational Excellence

Technisch bezien, is elke organisatie een samenspel van processen, al dan niet vooraf gedefinieerd. Het begint dan ook met het in kaart brengen van deze processen - level 3 BPM. Als deze blauwdruk is opgesteld, wordt het tijd de kritieke componenten te identificeren, te valideren en te kwantificeren. Om ze vervolgens periodiek te controleren, middels rapportages en/of dashboards.

Zodra deze beheersbare situatie is gecreëerd, wordt het tijd om te gaan verbeteren. En omdat er gemeten wordt, kan ook worden aangetoond wat de beoogde verbetering uiteindelijk voor resultaat heeft gehad. De eventuele onbedoelde effecten worden toegevoegd aan de set van parameters. Zo breidt het inzicht zich verder uit en kan men spreken over een lerende organisatie.

Operational Excellence

FASE 3

Informatie Voorziening en Besturen

Dat informatie essentieel is, hoeft niemand meer uit te leggen. Alleen hoe dat in complexe structuren te faciliteren en zo te allen tijde in control te zijn, is vaak best een hele puzzel. Zeker met het groeiend bewustzijn rondom privacy en ethiek, is omgaan met informatie een vraagstuk op zich geworden. Laat staan bestuurlijke informatie.

Ook hier past de holistische benadering van Totus, gebaseerd op de principes van Operational Excellence. Door heel goed te kijken naar het geheel der organisatiestructuren en processen, is het mogelijk een passende governance structuur te ontwerpen met de juiste informatievoorziening. En door de kaderstellers direct te betrekken, dragen we tevens zorg voor een structuur die de verschillende belangen naadloos op elkaar aan laat sluiten. Zo voorkomen wij discussie achteraf over bijvoorbeeld (kennis)veiligheid, privacy of ethische zaken.

 

Met een actieve betrokkenheid begeeft Totus zich ook op het terrein van massale data opslag, de blockchain, non fungible tokens en web3. De toepassingen hiervan, naast het veilig en transparant kunnen delen van informatie, lijken revolutionair te worden en nu al bruikbaar. Zie o.a. deze blog.

KENNISMAKEN

Bel voor een afspraak of laat een bericht achter. Ik kom graag langs om toe te lichten waarom beter samenwerken, ook echt beter is. Uiteraard kan ik u ook ontvangen op onze bezoeklocatie in Noordwijk of Schiphol, of via een videoconference. 

CONTACT

Adres

Crosspoint Offices

Jonckerweg 17, Noordwijk

Kvk 90129547

BTW NL002064587B13

Contact

0031 (0)71-3626895

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Whatsapp

Openingstijden

Ma - Vr

8:00u – 17:00u 

Zaterdag

10:00 – 16:00

Zondag

gesloten

bottom of page