top of page

Samenwerken in de publieke sector: hoe creëer je meerwaarde?

Samenwerken is een belangrijk onderdeel van de publieke sector. Gemeenten, overheden en bedrijven werken vaak samen om hun doelen te bereiken. Het is echter niet altijd even makkelijk om deze samenwerkingen tot een succes te maken. In deze blog gaan we in op de vraag hoe je als publieke partij meerwaarde kunt creëren door samenwerking.


Totus Consultancy
Beter Samenwerken


 
  1. Een goede samenwerking begint bij heldere afspraken. Het is belangrijk om voorafgaand aan de samenwerking duidelijke doelen en verwachtingen te bespreken en vast te leggen. Hierbij is het van belang om ook afspraken te maken over de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Door deze afspraken expliciet te maken, voorkom je onduidelijkheid en misverstanden.

  2. Borg de afspraken in de aanbesteding en inschrijving. Een goede manier om afspraken te borgen, is door ze al expliciet op te nemen in de aanbesteding en inschrijving. Door hierin duidelijke eisen te stellen aan de samenwerking en de te behalen doelen, worden de afspraken vooraf helder gemaakt. Dit vergroot de kans op een succesvolle samenwerking en zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen duidelijk zijn.

  3. Meet de voortgang van de samenwerking. Het meten van de voortgang van de samenwerking is een belangrijk onderdeel van het creëren van meerwaarde. Door regelmatig te monitoren of de samenwerking verloopt zoals afgesproken, kunnen eventuele knelpunten tijdig worden geïdentificeerd en opgelost. Daarnaast biedt het meten van de voortgang de mogelijkheid om successen te vieren en eventuele verbeterpunten te benoemen.

  4. Faciliteer de samenwerking Als publieke partij is het belangrijk om de samenwerking te faciliteren. Dit kan door het bieden van een platform waarop de verschillende partijen kunnen samenwerken, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten en het aanstellen van een facilitator. Door actief te faciliteren, zorg je ervoor dat de samenwerking soepel verloopt en eventuele knelpunten snel worden opgelost.

Conclusie: Samenwerken is een belangrijk onderdeel van de publieke sector en kan veel meerwaarde opleveren als het op de juiste manier wordt aangepakt. Door heldere afspraken te maken, deze te borgen in de aanbesteding en inschrijving, de voortgang te meten en actief te faciliteren, vergroot je de kans op een succesvolle samenwerking.

Comments


bottom of page