968561767302046
 
Processcan, process mapping, process optimization

S&OPr

Het begint allemaal met inzicht in de samenhang tussen de ketenpartijen, systemen en processen en hoe de klant hier doorheen manoeuvreert. Hoe vaak gebeurt het dat je links draait en er rechts wat onverwachts gebeurt. Met de Sales and Operations Planner of S&OPr, zit u allemaal aan tafel met hetzelfde informatieniveau, volledig transparant en met hetzelfde doel. Zo neemt u samen de besluiten om te excelleren.

Business Management consultant Noordwijk, Business Coach, omni channel chatbot, organisatie adviesbureau Noordwijk

Sales and Operations Planning is gebaseerd op het capaciteitvraagstuk 'kunnen leveren wat is verkocht', zonder dat het magazijn altijd tot de nok toe gevuld is. Het is daarom ook een uitstekende basis voor het 'Just in Time' concept en de ijzeren voorraad bepaling (...). Daarnaast verschaft het een volledig beeld van alle leveringsketens en hun onderlinge interacties, inclusief eventueel externe partijen. Het is het best te vergelijken met een (Financieel) Jaarplan, waarbij bij S&OP de focus niet uitsluitend ligt op euro's. Door middel van een integraal afgestemde forecast, wordt de capaciteitbehoefte van elke business unit in kaart gebracht. Met deze capaciteitbehoefte wordt de interactie op andere BU's binnen de organisatie gekwantificeerd. Als bijvoorbeeld Sales zegt 10k stuks te gaan verkopen, maar bij productie zijn er 7k gepland en bij de leverancier ligt er maar 4k stuks, dan ziet men direct de uitdaging. Het afstemmen van deze (capaciteits)plannen staat centraal bij het S&OP, de onderlinge relaties zijn volstrekt transparant en men neemt gezamenlijk besluiten. Schaarste wordt voorspelbaar en daardoor kan er tijdig worden gewerkt aan mitigerende maatregelen. Zo wordt capaciteit geoptimaliseerd, ga je efficiënt om met elke euro en is iedereen op de hoogte van het waarom; er is immers door iedereen een actieve bijdrage aan geleverd. En dit heeft uiteindelijk een positief effect op het werkplezier: geen 'ivoren toren' besluiten meer.

 

Er zijn organisaties waar de invloed van capaciteitrestricties groter is dan hoofdzakelijk de productie en distributie, hiervoor is de Netwerk Forecaster ontwikkeld.