top of page

BETER
SAMENWERKEN

Self cut-out_edited.jpg

Welkom bij Totus Consultancy, uw strategisch organisatieadviesbureau voor het sourcen, aanbesteden en optimaliseren van samenwerkingen. Mijn naam is Jordi Zwart en ik heb Totus, hetgeen 'het geheel' betekent, opgericht vanuit de gedachte dat een langdurig goed opererende organisatie, alleen kan bestaan bij de gratie van goede afspraken over hoe met elkaar samen te werken. En andersom, valt of staat de samenwerking bij hoe goed georganiseerd het geheel is. Ik heb mij daarom als consultant gespecialiseerd in Operational Excellence en Registermediation.

TOTUS Consultancy adviseert bij

  • De totstandkoming van Samenwerkingen

  • De Optimalisatie van Organisaties

  • Informatie Voorziening en Governance

TOTUS Consultancy zet in op

  • Strategische Partnerschappen

  • SMART Afspraken 

  • Operational Excellence

DE VISIE

Beter Samenwerken, door Beter Organiseren

Samenwerken en organiseren zijn nagenoeg hetzelfde. En hoewel het werken met mensen natuurlijk nooit technisch van aard mag zijn, kan je de structuren waarbinnen interacties plaatshebben wel zo benaderen. Want net als met een sportteam, is het voor een organisatie van essentieel belang dat de juiste mensen, op het juiste moment, de juiste dingen doen. En net als bij een sportteam, laat je dat niet aan het toeval over. Daar maak je vooraf en SMART afspraken over.

De basis op orde is inmiddels een bekende term geworden. Er zijn verschillende benaderingen en beelden bij, maar centraal staat de idee dat een goede klantbeleving ontstaat vanuit een solide basisstructuur. Totus benadert dit vanuit ‘het geheel’ en ziet het als een causaal verband. Een goede klantbeleving ontstaat vanuit een goede uitvoering. Een goede uitvoering valt of staat bij het hebben van blije medewerkers. En blije medewerkers krijg je door gestroomlijnde processen en heldere informatie. En dat bereik je aan de hand van de structuren die Operational Excellence biedt. En borg je met een governance structuur die informatie bottom-up en top-down bestuurt en faciliteert. “Wanneer je de juiste aandacht besteedt aan het neerzetten van de juiste basisstructuren en bijbehorende afspraken, kan je efficiënter schalen en vooral continu en gecontroleerd blijven voldoen aan de klantbelofte”.

Fase 1: Samenwerken

Voor het vinden van de juiste partner, is een goede (Europese) aanbesteding cruciaal. Met name in het programma van wensen en programma van eisen zit de crux van een goede toekomstige samenwerking. 

 

Bij Totus beschikken wij over de kennis, om de best passende requirements te formuleren. Wij schrijven het Bestek, ontwerpen de Governance en helpen o.a. de DAP en SLA vormgeven.

Fase 2: Optimaliseren

Het verbeteren van uitvoeringsprocessen kent twee gezichten. Enerzijds gaat het over efficiënter organiseren, anderzijds over beter samenwerken. Maar hoe doe je dit.

Voor beiden kun je de principes van Operational Excellence hanteren. Dit biedt de inzichten en handvatten nodig om gericht in te kunnen grijpen in ineffieënte afspraken en processen 

Fase 3: Besturen

Voor duurzaam succes is het nodig de afspraken goed te borgen en besturen. Een integrale governance structuur, een die informatie optimaal faciliteert, is hierbij essentieël. 

Dit gaat o.a. over zorgen dat de gemaakte afspraken en afwijkingen hierop, op operationeel, tactisch en strategisch niveau worden besproken. Allen in het juiste ritme en abstractieniveau.

Totus Consultancy
Strategisch Adviesbureau
Totus Consultancy

ERVARING

25+

Aanbestedingen, tenders en transities

15+

Jaar ervaring

10+

Governance

(re)designs

95%

Klanttevredenheid

KENNISMAKEN

Bel voor een afspraak of laat een bericht achter. Ik kom graag langs om toe te lichten waarom beter samenwerken, ook echt beter is. Uiteraard kan ik u ook ontvangen op onze bezoeklocatie in Noordwijk of Schiphol, of via een videoconference. 

CONTACT

Adres

Crosspoint Offices

Jonckerweg 17, Noordwijk

Kvk 90129547

BTW NL865218420B01

Contact

0031 (0)71-3626895

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • Whatsapp

Openingstijden

Ma - Vr

8:00u – 17:00u 

Zaterdag

10:00 – 16:00

Zondag

gesloten

KENNISMAKEN

Bel voor een afspraak of laat een bericht achter. Ik kom graag langs om toe te lichten waarom beter samenwerken, ook echt beter is. Uiteraard kan ik u ook ontvangen op onze bezoeklocatie in Noordwijk of Schiphol, of via een videoconference. 

bottom of page