top of page

Het Kip-of-Ei dilemma: wat komt eerst, samenwerken of organiseren

In de zoektocht naar Operational Excellence, stuiten organisaties vaak op een fundamentele vraag: is het de succesvolle samenwerking die leidt tot een succesvolle organisatie, of is het juist het succes van de organisatie dat een vruchtbare samenwerking mogelijk maakt? Dit kip-of-ei dilemma ligt aan de basis van veel strategische beslissingen en dit blogartikel zal proberen enige helderheid te verschaffen.

de betere organisatie en de betere samenwerking Totus Consultancy
organiseren en samenwerken, wat komt eerst

Het belang van samenwerking voor succes

Een sterke samenwerking, kan een ware katalysator zijn voor het succes van een organisatie. Wanneer teams naadloos samenwerken, worden processen niet alleen efficiënter, maar ook effectiever. Denk hierbij aan de vermindering van overlappende taken en het minimaliseren van verspilling. In deze context wordt samenwerking vaak gezien als een essentiële voorwaarde voor het realiseren van bedrijfsdoelen. Deze zienswijze wordt ondersteund door onderzoeken die aantonen dat goede coördinatie en samenwerking direct gekoppeld zijn aan betere prestaties van de organisatie.


De rol van organisatorisch succes in samenwerking

Aan de andere kant kan een sterke, succesvolle organisatie als basis dienen voor effectieve samenwerking. Als een organisatie op zichzelf al sterk is -denk aan een solide organisatiestructuur, goede governance en voldoende middelen c.q. capaciteit- dan kunnen teams en afdelingen makkelijker samenwerken. Een stabiele organisatie kan de juiste tools, processen en een cultuur creëren die samenwerking bevordert. In zo'n scenario kan het gezegd worden dat het de organisatie is die het pad effent voor succesvolle samenwerking: de basis op orde.


Synergie: Het Kip én het Ei

De realiteit is vaak complexer dan een óf-óf scenario. In veel gevallen is er een synergetische relatie tussen organisatorisch succes en succesvolle samenwerking. Sterke samenwerkingen kunnen de organisatie naar een hoger niveau tillen, terwijl een succesvolle organisatie de juiste omgeving kan bieden waarin deze samenwerkingen kunnen bloeien. De twee zijn vaak zo met elkaar verweven, dat het moeilijk is om te zeggen waar het ene begint en het andere eindigt.


Conclusie

Het lijkt er dus op dat zowel de kip als het ei een rol spelen in dit complexe vraagstuk. Hoewel het verleidelijk kan zijn om één van de twee als belangrijkste aan te wijzen, toont de praktijk aan dat beide van cruciaal belang zijn voor het bereiken van Operational Excellence. De sleutel ligt in het begrijpen van deze dynamiek en het strategisch inzetten van zowel sterke samenwerking als organisatorische sterkte om een omgeving te creëren waarin beide kunnen gedijen.


Voor verdere verdieping en advies op maat, neem gerust contact op met Totus Consultancy. Met expertise in het implementeren van Operational Excellence en het creëren van robuuste governance-structuren, kunnen wij u helpen om het beste uit zowel uw samenwerkingen als uw organisatie te halen.

Comments


bottom of page