top of page

Europese aanbestedingen: een overzicht van de regelgeving

Als u werkzaam bent in de zakelijke wereld of in de publieke sector, is de kans groot dat u te maken krijgt met Europese aanbestedingen. Het aanbestedingsproces is complex en kan overweldigend zijn, vooral als u niet bekend bent met de regelgeving en procedures die hierbij komen kijken. In deze blogpost geven we een overzicht van de regelgeving rondom Europese aanbestedingen.


Totus Consultancy
europese aanbesteding

Wat is een Europese aanbesteding Een Europese aanbesteding is een procedure waarbij overheidsinstanties en andere publieke organisaties op zoek gaan naar leveranciers om een opdracht uit te voeren. Bij een Europese aanbesteding wordt een opdracht gepubliceerd op Tenders Electronic Daily (TED), het officiële publicatieblad van de Europese Unie. Voor Nederland specifiek, kan men terecht op Tenderned. Potentiële leveranciers kunnen vervolgens een offerte indienen om in aanmerking te komen voor de opdracht.

Regelgeving rondom Europese aanbestedingen De regelgeving rondom Europese aanbestedingen is vastgelegd in de Europese aanbestedingsrichtlijnen. In Nederland zijn deze richtlijnen omgezet in de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit. Deze wetgeving bepaalt hoe overheidsinstanties en andere publieke organisaties op zoek moeten gaan naar leveranciers en welke procedures ze moeten volgen. Het doel van deze regelgeving is om een eerlijk en transparant proces te garanderen, waarbij alle potentiële leveranciers gelijke kansen hebben om in aanmerking te komen voor de opdracht. Hieronder volgen enkele belangrijke aspecten van de regelgeving rondom Europese aanbestedingen:

  1. Publicatie van de opdracht: Voordat een overheidsinstantie of publieke organisatie een opdracht kan gunnen, moet de opdracht gepubliceerd worden op Tenders Electronic Daily. Hierdoor hebben alle potentiële leveranciers de kans om in te schrijven op de opdracht.

  2. Transparantie: Het aanbestedingsproces moet transparant zijn, wat betekent dat alle potentiële leveranciers toegang moeten hebben tot dezelfde informatie. Dit omvat onder meer de opdrachtbeschrijving, de selectiecriteria en de gunningscriteria.

  3. Selectiecriteria: Bij Europese aanbestedingen worden potentiële leveranciers geselecteerd op basis van bepaalde criteria, zoals ervaring, financiële stabiliteit en technische bekwaamheid. Deze criteria moeten objectief en relevant zijn voor de opdracht.

  4. Gunningscriteria: Naast de selectiecriteria worden potentiële leveranciers ook beoordeeld op de gunningscriteria, die bepalen welke leverancier de opdracht krijgt. Deze criteria moeten ook objectief en relevant zijn voor de opdracht.

  5. Procedures: De aanbestedingsprocedures verschillen afhankelijk van de waarde en aard van de opdracht. De meest voorkomende procedures zijn de openbare procedure, de niet-openbare procedure, de concurrentiegerichte dialoog en de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

  6. Termijnen: Er zijn strikte termijnen verbonden aan Europese aanbestedingen, zoals de termijn voor het indienen van offertes en de termijn voor het bekendmaken van de gunning. Deze termijnen moeten strikt worden nageleefd.

  7. Bezwaar en beroep: Potentiële leveranciers hebben het recht om bezwaar te maken of in beroep te gaan tegen beslissingen die zijn genomen tijdens het aanbestedingsproces. Dit zorgt ervoor dat het proces eerlijk en transparant blijft.

Conclusie Europese aanbestedingen zijn een belangrijk onderdeel in de samenwerking tussen de zakelijke en publieke sector. De regelgeving rondom deze aanbestedingen is vastgelegd in de Europese aanbestedingsrichtlijnen, die in Nederland zijn omgezet in de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit. Het doel van deze regelgeving is om een eerlijk en transparant proces te garanderen, waarbij alle potentiële leveranciers gelijke kansen hebben om in aanmerking te komen voor de opdracht. Door de het proces te laten begeleiden door een expert, kunt u ervoor zorgen dat u voldoende inschrijvingen heeft. En andersom, dat u succesvol kunt deelnemen aan het aanbestedingsproces en zo de kans vergroten om een opdracht te winnen.

Comments


bottom of page