top of page

Operational Excellence in Publiek-Private samenwerkingen: de Totus WoW

Om de uitdagingen van vandaag op adequate wijze aan te kunnen vliegen, is het steeds vaker nodig samenwerkingen te smeden tussen de publieke en private sector. Het potentieel van deze partnerschappen is enorm, maar het vereist een fijne balans om de vruchten ervan te plukken. Een van de meest effectieve middelen om deze samenwerkingen te stroomlijnen en te optimaliseren, is de toepassing van operational excellence. Maar hoe brengen we dit in praktijk?


Operational Excellence Gedemystificeerd Operational excellence is meer dan alleen een buzzword; het is een gestructureerde aanpak dat streeft naar het continu verbeteren van processen en resultaten. Het is een mindset waarbij efficiëntie, kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Bij Totus Consultancy zijn we gespecialiseerd in het toepassen van deze principes, met name in de context van publiek-private samenwerkingen.


Van Aanbesteding tot Uitvoering De kracht van operational excellence zit niet alleen in het eindresultaat, maar in elk onderdeel van het proces. Door vanaf het begin - de aanbestedingsfase - duidelijke en meetbare afspraken te maken, wordt een solide basis gelegd voor de gehele samenwerking.

Eenmaal geïmplementeerd, worden deze principes weerspiegeld in de contractuele afspraken, waarbij elke partij duidelijk weet wat er van hen wordt verwacht. En door een governancestructuur op te zetten die deze principes weerspiegelt, zorgen we voor transparantie, verantwoording en continue verbetering.


Transparantie als Spil Bij Totus Consultancy hebben we gemerkt dat transparantie de sleutel is tot het succes van elke samenwerking. Door heldere, meetbare doelen te stellen en deze regelmatig te evalueren, worden bottlenecks snel geïdentificeerd en aangepakt, wat leidt tot betere resultaten en tevredenheid aan beide kanten.


Conclusie Publiek-private samenwerkingen zijn een krachtige manier om grotere doelen te bereiken en de kracht van zowel de publieke als de private sector te benutten. Door de principes van operational excellence te integreren in deze samenwerkingen, zorgt Totus Consultancy ervoor dat deze partnerschappen niet alleen vruchtbaar zijn, maar ook efficiënt, effectief en duurzaam.

留言


bottom of page