top of page

DMAIC versus PDCA: de juiste keuze voor Run en Change in Operational Excellence

Bij Totus Consultancy staan wij op het snijvlak van (ICT) innovatie en (proces) optimalisatie. In het streven naar operational excellence worden veel methoden gepresenteerd die kunnen bijdragen aan continue verbetering. Twee prominente methoden die in deze context naar voren komen, zijn DMAIC en PDCA. Beide hebben hun unieke voordelen, maar wanneer past u welke methode toe? In deze blog duiken we in het onderscheid tussen DMAIC en PDCA en verkennen we hoe elk het beste kan worden ingezet in verschillende organisatorische contexten.

Totus Consultancy
Operational Excellence

DMAIC: De Spil van Dagelijkse Operatie

Afkomstig uit de Lean Six Sigma-methodologie, is DMAIC een acroniem voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Het biedt een gestructureerde aanpak voor probleemoplossing en procesverbetering:

  • Define (Definiëren): Bepaal het probleem en de projectdoelen.

  • Measure (Meten): Verzamel relevante data over het huidige proces.

  • Analyze (Analyseren): Onderzoek de data om de oorzaak van het probleem te vinden.

  • Improve (Verbeteren): Implementeer en verifieer de oplossing.

  • Control (Beheersen): Monitor het proces om ervoor te zorgen dat de verbeteringen behouden blijven.

DMAIC is bij uitstek geschikt voor de "run", oftewel de dagelijkse operaties van een organisatie. Het richt zich op het optimaliseren van bestaande processen en het waarborgen van consistentie en kwaliteit.


PDCA: Drijvende Kracht achter Innovatie

PDCA, dat staat voor Plan, Do, Check, Act, is een iteratief vierstappenmodel voor continue verbetering:

  • Plan (Plannen): Identificeer een kans en plan de verandering.

  • Do (Uitvoeren): Voer de verandering uit op kleine schaal.

  • Check (Controleren): Review de resultaten en leer van de proef.

  • Act (Actie): Pas op basis van de resultaten de verandering toe op een bredere schaal of begin de cyclus opnieuw.

Oorspronkelijk geïntroduceerd door Walter Shewhart en later gepopulariseerd door W. Edwards Deming, is de PDCA-cyclus een fundamenteel instrument in kwaliteitsmanagement geworden. Hoewel het niet direct uit de Lean-Agile-methodologie komt, heeft het raakvlakken met Lean-principes en wordt het vaak toegepast in Lean-omgevingen om voortdurende verbetering te bevorderen. PDCA is bijzonder geschikt voor de "change", de innovatieve veranderingsprocessen binnen organisaties, omdat het bedrijven in staat stelt snel aanpassingen te doen, te leren van resultaten en vervolgens te itereren.


Run vs. Change: Welke Aanpak Wanneer? Terwijl DMAIC een diepgaande analyse en optimalisatie van bestaande processen mogelijk maakt, stelt PDCA organisaties in staat om snel te reageren op veranderende omstandigheden en nieuwe kansen te grijpen. Voor organisaties die hun dagelijkse operaties willen stroomlijnen en inefficiënties willen aanpakken, is DMAIC de methode bij uitstek. Anderzijds, voor projecten die zich richten op innovatie, transformatie en het verkennen van nieuwe mogelijkheden, biedt PDCA een flexibeler raamwerk. Totus Consultancy is gepositioneerd om organisaties te begeleiden in zowel hun dagelijkse operaties als hun innovatie-initiatieven. Door zowel DMAIC als PDCA te omarmen, helpen we bedrijven om het beste uit beide werelden te halen: stabiliteit in het heden en wendbaarheid voor de toekomst.

Comments


bottom of page