top of page

Operational Excellence m.b.v. Lean Six Sigma: korte uitleg.

Bij Totus Consultancy richten wij ons op het totstandkomen en optimaliseren van Samenwerkingen op basis van Operational Excellence en door middel van o.a. de Lean Six Sigma-methodologie. Het meetbaar maken van processen vormt een essentieel onderdeel van deze aanpak. In deze blog duiken we dieper in de basisprincipes van Lean Six Sigma en laten we zien hoe het meten van waarden ons kan helpen begrijpen, voorspellen en voorkomen. Ontdek de waardevolle inzichten die we kunnen verkrijgen door meetbare processen en hoe ze jouw bedrijf naar operational excellence kunnen leiden.


Totus Consultancy
Operational Excellence LeanSixSigma

Het meetbaar maken van processen is een kritieke stap in het Lean Six Sigma-raamwerk om bedrijfsprestaties te optimaliseren. Het stelt ons in staat om de variabiliteit in processen te begrijpen en te beheersen, waardoor we defecten kunnen verminderen en de efficiëntie kunnen verbeteren. Het is belangrijk om te benadrukken dat meetbaarheid niet alleen gaat over het verkrijgen van exacte waarden, maar ook over het verkrijgen van waardevolle inzichten in de processen en het nemen van datagestuurde beslissingen. Laten we dieper ingaan op de fundamentele principes van het meetbaar maken van processen volgens Lean Six Sigma.


  1. Definieer meetbare doelen: Het begint allemaal met het stellen van duidelijke en meetbare doelen voor jouw proces. Deze doelen moeten gericht zijn op het verbeteren van kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) die van invloed zijn op de klanttevredenheid, de doorlooptijd, de kwaliteit en de kosten. Bijvoorbeeld, als je de klanttevredenheid wilt verbeteren, kan een meetbaar doel zijn om het percentage klachten met 20% te verminderen binnen drie maanden. Het definiëren van meetbare doelen zorgt voor focus en richting in het meetproces.

  2. Identificeer kritieke procesparameters: Bepaal welke procesparameters de grootste impact hebben op jouw meetbare doelen. Dit kunnen variabelen zijn zoals doorlooptijd, cyclustijd, defecten, wachttijden, enzovoort. Het is essentieel om de juiste parameters te identificeren die het meest relevant zijn voor het bereiken van de gewenste verbeteringen. Door de juiste parameters te meten, kun je beter inzicht krijgen in het gedrag van het proces en mogelijke bronnen van variabiliteit identificeren.

  3. Verzamel en analyseer gegevens: Om processen meetbaar te maken, is het noodzakelijk om betrouwbare gegevens te verzamelen en te analyseren. Dit omvat het implementeren van gestandaardiseerde meetmethoden en het gebruik van gegevensverzamelingsinstrumenten zoals run charts, control charts en data-analysetechnieken. Door gegevens te verzamelen en te analyseren, kun je trends, patronen en afwijkingen identificeren.

  4. Analyseer de gegevens en identificeer oorzaken: Een belangrijk aspect van Lean Six Sigma is het grondig analyseren van verzamelde gegevens om de oorzaken van variabiliteit en defecten te identificeren. Gebruik statistische technieken zoals pareto-analyse, cause-and-effect-diagrammen en trendanalyses om de belangrijkste bronnen van problemen te achterhalen. Door de oorzaken te begrijpen, kun je gerichte verbeteracties nemen om het proces te optimaliseren.

  5. Implementeer verbeteringen en meet opnieuw: Op basis van de geïdentificeerde oorzaken kun je verbeteringsmaatregelen implementeren om de processen te optimaliseren. Dit kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in procedures, training van medewerkers, aanpassingen aan apparatuur of herontwerp van workflows zijn. Zorg ervoor dat de genomen acties gericht zijn op het verminderen van variabiliteit, het elimineren van verspilling en het verbeteren van de algehele prestaties.

  6. Monitor en controleer het proces: Het meetbaar maken van processen is een continu proces. Het is belangrijk om regelmatig te monitoren en de prestaties te controleren om ervoor te zorgen dat de genomen verbeteringen effectief zijn en het gewenste resultaat opleveren. Gebruik control charts en andere statistische hulpmiddelen om de stabiliteit van het proces te bewaken en afwijkingen tijdig te detecteren. Door voortdurend te meten en te controleren, kun je proactief problemen identificeren en corrigerende maatregelen nemen.

  7. Leer en pas aan: Het meetbaar maken van processen biedt waardevolle inzichten en leermogelijkheden. Gebruik de verkregen gegevens en analyse om te leren van het proces en de genomen verbeteringen. Identificeer best practices en verspreid deze kennis binnen de organisatie. Blijf openstaan voor continue verbetering en pas je aan op basis van nieuwe informatie en veranderende behoeften.


Conclusie:

Het meetbaar maken van processen volgens de principes van Lean Six Sigma is van onschatbare waarde bij het streven naar operational excellence. Door meetbare doelen te stellen, relevante parameters te identificeren, gegevens te verzamelen, te analyseren en verbeteracties te implementeren, kun je processen optimaliseren, variabiliteit verminderen en de algehele prestaties verbeteren. Blijf leren en aanpassen op basis van de verkregen inzichten om voortdurende verbetering te realiseren. Bij Totus Consultancy staan we klaar om je te begeleiden bij het meetbaar maken van jouw processen en het bereiken van duurzaam succes. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Comments


bottom of page