top of page

Wind of change

Er is een grote verandering door het organisatorisch landschap getrokken onder de noemer Agile Mindset. Een uitstekende vondst op het nu eens eindelijk laten slagen van multidisciplinaire teams en een goed antwoord op eindeloze ICT projecten die bij oplevering al niet meer voldoen aan de actuele vraag.


De legacy van agile

Net als bij al dit soort stromingen, is soms wel te zien dat de agile mindset is verworden tot een dogma, maar over het algemeen heeft het best veel goeds achtergelaten. En natuurlijk kan er eindeloos beargumenteerd worden waarom agile niet goed zou werken, of ten minste het doel ver voorbij is geschoten. Waarom ook SAFe niet echt een goed antwoord heeft op een efficiënte besturing van en tot en met strategisch niveau en waarom het de creativiteit van de bedenkers niet per se ten goede komt. Maar of je nu in een post agile landschap rondloopt, veelal in de vorm van grote kolommen, denk aan een run en een chance en governance op de koppelvlakken, of in een organisatie die nog midden in een transitie zit om agile te integreren, het heeft zijn sporen nagelaten.


De voordelen van een agile mindset

Ondanks de kritiek, heeft de agile mindset duidelijke voordelen gebracht. Teams werken beter samen, communicatie is transparanter en de flexibiliteit om snel in te spelen op veranderingen is toegenomen. Dit heeft niet alleen geleid tot snellere opleveringen, maar ook tot producten die beter aansluiten bij de behoeften van de klant. De nadruk op iteratief werken en continu verbeteren zorgt ervoor dat teams zich blijven ontwikkelen en steeds efficiënter worden. Het aansluiten van het management op tactisch en strategisch niveau blijft echter wel een uitdaging. Zeker bij organisaties die te maken hebben met autonome opdrachtgevers, zoals uitvoeringsinstanties.


Uitdagingen en valkuilen

Echter, zoals bij elke verandering, zijn er uitdagingen en valkuilen. Een van de grootste uitdagingen is het doorvoeren van de nieuwe structuren. Het gevaar bestaat dat organisaties de agile principes weliswaar in de voortbrenging goed implementeren, maar aan opdrachtzijde nog waterval werkt. Dit kan leiden tot frustratie en een verminderde effectiviteit. Het is daarom essentieel dat organisaties kritisch blijven kijken naar hun werkwijze en bereid zijn om agile aan te passen en te evolueren.


De toekomst van agile

De toekomst van agile ligt in het vermogen om flexibel te blijven en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit betekent niet alleen vasthouden aan de kernprincipes van agile, zoals samenwerking, flexibiliteit en klantgerichtheid, maar ook openstaan voor nieuwe ideeën en benaderingen. Organisaties die dit kunnen, zullen beter in staat zijn om te navigeren in een steeds complexer en dynamischer landschap.


Conclusie

Hoewel de agile mindset niet zonder kritiek is en niet altijd perfect wordt geïmplementeerd, heeft het een blijvende impact gehad op de manier waarop organisaties werken. Door de nadruk te leggen op samenwerking, flexibiliteit en continue verbetering, biedt agile een waardevolle benadering voor het omgaan met de complexe uitdagingen van de moderne wereld. De sleutel tot succes ligt in het vermogen om agile principes op een flexibele en contextspecifieke manier toe te passen, zonder te vervallen in dogmatiek.

Comments


bottom of page