top of page

Business Process Modelling verklaard a.d.h.v. de theorie

Business Process Modeling (BPM) op Level 3 is een gespecialiseerd gebied binnen de algemene BPM-discipline, dat zich richt op het modelleren van activiteiten en interacties op een granulair niveau. Het is met name gericht op het begrijpen en optimaliseren van de workflow binnen en tussen afdelingen en, in sommige gevallen, tussen verschillende organisaties.

Business Process Modelling at Totus Consultancy
BPM Level 3 verschaft inzicht in de parameters die de motor doen draaien en beïnvloeden

Gedetailleerde Activiteitsmodellering

Volgens Dumas et al. (2018) in hun boek "Fundamentals of Business Process Management," gaat BPM Level 3 verder dan de beschrijving van processen en stroomdiagrammen van Level 1 en 2. Het bevat gedetailleerde modellering van activiteiten, inclusief dataflows, beslissingsregels, en uitzonderingsbehandelingen.


Gebruik van Standaard Notaties

Het gebruik van standaardnotaties zoals BPMN (Business Process Model and Notation) of UML (Unified Modeling Language) is algemeen geaccepteerd voor dit niveau van modellering. Volgens een onderzoek van Van der Aalst et al. ("Workflow Patterns," 2003), stelt het gebruik van deze notaties organisaties in staat om gestandaardiseerde, reproduceerbare modellen te maken.


Procesmetrieken en KPI's

Volgens een studie van zur Muehlen en Recker ("How Much Language Is Enough? Theoretical and Practical Use of the Business Process Modeling Notation," 2008), stelt BPM Level 3 modellering organisaties in staat om Key Performance Indicators (KPI’s) en procesmetrieken nauwkeurig vast te stellen. Dit maakt een feitelijke analyse en continue verbetering mogelijk, essentieel voor het toepassen van methodieken zoals LeanSixSigma.


Workflow Implementatie en Simulatie

BPM Level 3 gaat vaak hand in hand met de implementatie van workflow management systemen, zoals onderzocht door Agostini en De Michelis in hun paper "Improving Flexibility of Workflow Management Systems" (2000). Het maakt het zelfs mogelijk om procesmodellen te simuleren voor de implementatie, een concept dat verder wordt onderzocht in het boek "Process Aware Information Systems" van Van der Aalst en Muehlen (2005).


Cross-functionele en Interorganisationele Modellering

In "Interorganizational Business Process Management: A Research Framework and Agenda" (Goethals et al., 2006), wordt opgemerkt dat Level 3 BPM kan worden gebruikt om niet alleen interne maar ook externe bedrijfsprocessen te modelleren, iets wat cruciaal kan zijn in moderne, gedistribueerde bedrijfsomgevingen.


Gegevensmodellering

Naast proceselementen houdt BPM Level 3 ook rekening met de data-elementen die door het proces stromen, wat essentieel is voor datagedreven besluitvorming. Rosemann en van der Aalst behandelen dit in hun werk "A Configurable Reference Modeling Language" (2007), waarin zij het belang van het begrijpen van de dataflow in bedrijfsprocessen benadrukken.


Duurzaamheid en Governance

Ten slotte wijst "Business Process Management: A Comprehensive Survey" van Dumas et al. (2013) op het belang van BPM Level 3 voor het inbouwen van governance en duurzame verbetermechanismen in bedrijfsprocessen.

BPM op Level 3 is dus niet alleen complex, maar ook veelomvattend, en het maakt gebruik van een verscheidenheid aan theorieën en technieken om een gedetailleerd, implementeerbaar model van bedrijfsprocessen te creëren.


Comments


bottom of page